Kasstroom Agridec 50 procent omlaag

(tijd) - De vastgoedmaatschappij Agridec, gespecialiseerd in winkelinvesteringen, zag de kasstroom vorig boekjaar met 49 procent krimpen tot 2,513 miljoen euro. De forse daling is een gevolg van de hoge eenmalige inkomsten in 2000. Agridec streek toen 2,1 miljoen euro op door de verkoop van twee gebouwen. Agridec zegt ook dat de commerciële vastgoedmarkt vorig jaar een groeivertraging kende tegenover het topjaar 2000.De nettowinst kelderde met 85 procent tot 675.000 euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 61 procent tot 238.500 euro. De huurinkomsten groeiden met 25 procent tot 3,42 miljoen euro. Die groei is grotendeels te danken aan de bijdrage van de winkel in Metz die Agridec in 1999 kocht. Deze winkel werd tijdens het derde kwartaal van 2000 voltooid en ter beschikking gesteld van de huurders. De zaak opende in december 2000 de deuren, en droeg in 2001 voor de eerste maal een volledig jaar bij tot de inkomsten van Agridec.Dividenden en rente-inkomsten daalden met 36 procent, het financieel resultaat ging 712.000 euro in het rood. Agridec had te lijden onder het slechte beursklimaat en de daling van de rentevoeten.Agridec verwacht dat het operationeel resultaat in 2002 een flinke duw in de rug zal krijgen dankzij hogere inkomsten uit commerciële huurovereenkomsten waarover in 2000 in gunstige omstandigheden werd heronderhandeld en die dit jaar in werking treden.