Advertentie
Advertentie

Kasteel te koop in Heindonk (Willebroek)

MECHELEN (belga) - Wie in een kasteel wil wonen, kan weldra hopen op het kasteel "De Bocht" te Heindonk, deelgemeente Willebroek. Het ministerie van openbare werken gaat het kasteel weldra verkopen. Ooit was het kasteel eigendom van de familie De Rooster. Na de jongste wereldoorlog werd het wegens ekonomische kollaboratie aangeslagen en overgedragen aan het ministerie van openbare werken. Het kasteel zelf, dat in een domein van 4 hectare staat, is zwaar vervallen. Het domein werd aangewend als zandwinningsgebied voor de aanleg van de E-19 en voor het dempen van een aantal verlaten kleigroeven in de Rupelstreek. Zo ontstonden later op die plaats de VVW-recreatievijver en de watersportbaan Hazewinkel. Minister Sauwens heeft nu zijn goedkeuring aan de verkoop gehecht en zich akkoord verklaard kasteel en bijhorende gronden over te maken aan het aankoopkomitee te Mechelen dat de verkoopsprocedure op gang zal brengen.