Katholiek Onderwijs eist meergeld voor werking en scholenbouw

(tijd) - Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de koepel van het katholieke scholennet, eist dat de Vlaamse minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, werk maakt van de aanslepende ongelijke behandeling inzake werkingsmiddelen en scholenbouw. Op een persconferentie zei directeur-generaal André de Wolf het onaanvaardbaar te vinden dat de minister de publicatie van de studie over de objectiveerbare verschillen, die moet nagaan of de verschillende financiële behandeling van de netten gerechtvaardigd is, voor zich uitschuift.