Advertentie
Advertentie

Katholiek onderwijs verbijsterd over uitholling evaluatie

(tijd) - Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) zei vrijdag in een persmededeling dat het ontwerpdecreet over het secundair onderwijs, dat de Onderwijscommissie in het Vlaams Parlement donderdag goedkeurde, te fel is afgeslankt. Dat de evaluatie van de leerkrachten, een 'kernelement van het zo afgeslankte dossier', 'onderuit is gehaald door de schrapping van de beroepsprocedure' noemt de katholieke onderwijskoepel verbijsterend en onwelvoeglijk. CVP en SP namen donderdag een amendement aan over de oprichting van een beroepsinstantie. Zolang die er niet is, kunnen personeelsleden wegens een dubbele 'onvoldoende' niet ontslagen worden.