Advertentie
Advertentie

Katholieke schooldirectiesvoeren actie

Het nieuwe schooljaar begint maandag met een actie van de directeurs van het katholiek basisonderwijs. Dat kondigde de groepering van de directies gisteren aan tijdens een manifestatie voor het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten. Maandag hangt er aan elke katholieke basisschool een spandoek met het opschrift 'Vlaanderen wees wijs, investeer meer in het basisonderwijs'. De directies willen niet alleen dat de werkingsmiddelen van de vrije basisscholen worden opgetrokken, maar ook dat het directieloon en de administratieve omkadering verbeteren. De groepering is van plan elke woensdag voor het kabinet van de minister post te vatten en kondigt nog andere acties aan zolang er geen garanties op papier staan. Minister Vanderpoorten wees er de delegatie op dat er tijdens deze legislatuur al ernstige inspanningen zijn gedaan voor het basisonderwijs. Ze erkende dat er nog noden zijn en zei dat er wordt gewerkt aan een plan voor een optimale financiering van de leerlingen in de verschillende onderwijsnetten. Het is de bedoeling dat dat een onderdeel vormt van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord na de verkiezingen in 2004. Inzake de looneisen van de directeurs van de katholieke basisscholen merkte ze op dat zij mee genieten van de lineaire loonsverhoging met 3 procent voor het onderwijspersoneel. Ze deelde de directies ten slotte mee dat het decreet basisonderwijs in het nieuwe schooljaar van start gaat en dat het Gelijkekansendecreet zijn volle uitwerking krijgt: twee decreten die het basisonderwijs extra geld opleveren.