Katoen Natie bouwt containerterminal in Terneuzen

(tijd) - De Antwerpse havengroep Katoen Natie (KTN) gaat samen met de havenautoriteiten van Zeeland Seaports, dat de havens van Terneuzen en Vlissingen beheert, en de Nederlandse chemiereus Dow Chemical een containerterminal bouwen in de haven van Terneuzen. Met het project is een globale investering gemoeid van bijna 20 miljoen gulden of 350 miljoen frank. KTN is volgens de havenautoriteiten ook de belangrijkste kandidaat voor de uitbating van een uitgebreid (nog te bouwen) logistiek centrum naast de terminal.De containerterminal in de Braakmanhaven in Terneuzen is begin volgend jaar operationeel en behandelt in een eerste fase 20.000 containers. Op termijn wordt de 150 m lange kademuur verlengd en de initiële overslagcapaciteit van 70.000 containers verdubbeld. Zeeland Seaports investeert ongeveer 170 miljoen frank (4,21 miljoen euro) in de terminal, de andere helft wordt evenredig gefinancierd door Dow Chemical in Terneuzen en KTN.