Katoen Natie met Doel-terminal naar EU en Raad van State

(tijd) - De Antwerpse goederenbehandelaar Katoen Natie (KTN) dient klacht in bij de Europese Commissie en de Raad van State tegen het concessiebeleid van het Antwerpse havenbestuur. Volgens KTN zijn bij de toewijzing van de Europa-terminal aan Hessenatie in 1993 en de Doel-terminal aan MSC-Hessenatie in 1999 allerlei procedures gevolgd die eerlijke concurrentie onmogelijk maken. Ook AGHA, de overkoepelende vereniging van privé-havenbedrijven, verzet zich tegen de (gedeelde) toewijzing van de Doel-concessie aan de rederij MSC.De raad van bestuur van het Antwerpse havenbestuur besliste op 3 maart 1999 om de concessie voor de containerterminal ten zuiden van Doel toe te kennen aan de goederenbehandelaar Hessenatie en zijn klant, de Zwitserse rederij MSC. Dit ten nadele van de andere kandidaten: Katoen Natie, Noord Natie en Hessenatie (dat zich ook alleen kandidaat had gesteld). Willen we grote rederijen in een haven houden, dan moeten we ze 'dedicated terminals' geven, argumenteert het havenbestuur, anders dreigen ze te verhuizen. Tegelijkertijd besliste het havenbestuur een aanbesteding te starten voor de (gelijktijdige) bouw voor een tweede Doel-terminal. Die concessie zou worden toegekend 'aan de goederenbehandelaar die erin slaagt alle trafieken van het Canadese CP Ships (waaronder Cast) in Antwerpen te groeperen'. CP Ships wil zoals bekend al zijn rederijen groeperen in de Scheldehaven. Nu worden zijn schepen nog verspreid behandeld bij zowel Noord Natie, Hessenatie en Katoen Natie, dat in Zeebrugge tot in 2010 een contract heeft met Cast.