Katoen Natie stelt FCT open voor Hessenatie

(tijd) - Fernand Huts van Katoen Natie is bereid om zijn nieuwe Flanders Container Terminal (FCT) in Zeebrugge open te stellen voor andere goederenbehandelaars. De natiebaas richt zich daarbij op de eerste plaats tot de Hessenatie. Het voorstel moet zowel het Vlaamse gewest als het Zeebrugs havenbedrijf een immense besparing opleveren, omdat vier miljard frank overheidsgeld niet onmiddellijk moet worden geïnvesteerd voor een nieuwe terminal. Voor de Antwerpse havenautoriteiten bewijst dit dat er in Zeebrugge, in tegenstelling tot in Antwerpen, geen gebrek is aan kapaciteit op korte termijn. Op 11 juli 1995 wordt Flanders Container Terminal officieel geopend. Katoen Natie/Seaport Terminals heeft tot nu toe voor deze terminal drie klanten: Cast en P&O (die in het kader van een overeenkomst met Ferry Boats worden overgebracht van de OCZ-terminal) en Maersk. Vanaf 22 april zullen ze op de nieuwe terminal kunnen worden bediend. Samen zijn ze goed voor 220.000 containers. Nog zowat 80% van die terminal blijft echter onbenut.