Advertentie
Advertentie

Katoennatie vreest verlies 30.000 containers

ANTWERPEN (tijd) - "Hoewel de Scheldeterminal een liggingsmeerwaarde heeft van 600 miljoen fr. op jaarbasis, kost de trots van de Antwerpse haven jaarlijks 200 miljoen aan de gemeenschap. De operator Hessenatie/Gylsen is er immers (nog) niet in geslaagd nieuwe klanten aan te trekken, maar plant wel belangrijke doorschuifoperaties en het afsnoepen van klanten van andere goederenbehandelaars. Seaport Terminals vreest zo het verlies van 30.000 containers.'