KAV: "Vrouwen te hard aangepakt'

(tijd) - De Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging (KAV) vindt dat de vrouwen verhoudingsgewijs harder worden aangepakt door het krisisplan van de regering. Volgens de KAV moeten de vervangingsinkomens worden verhoogd van de gezinnen die geen ander inkomen hebben. Dat betekent echter niet dat de uitkeringen van tweeverdieners moeten worden afgeschaft of verlaagd. De organizatie ervaart voorts de verlaging van uitkeringen aan samenwonenden als een inbreuk op het individueel sociaal zekerheidsrecht dat vele vrouwen hebben opgebouwd.