KB-Consult

Met klem protesteren wij tegen de toon en de inhoud van de brief die José Haustraete, Penningmeester bij de Beroepsvereniging voor Belastingconsulenten en Accountants in de Tijd van 16 mei 1997 publiceerde. Hij legt hierbij een suggestief verband tussen een beslissing van de Kredietbank om de activiteiten van KB-Consult stop te zetten en de 'hinder die zijn leden-cliënten zouden ondervinden van de te agressieve fiscale adviezen van financiële instellingen'. Een dergelijk commentaar over de fiscale adviseurs van de banksector is een grove aantijging, en getuigt van een al te primaire veralgemening en een corporatistische benadering ten overstaan van personen die belastingadvies geven.