KB kiest voor HP-technologie

(tijd) - "De bank van hier biedt meer', aldus een mededeling van Kredietbank. KB koos voor Hewlett-Packard als strategische leverancier op het gebied van informatietechnologie. KB kiest voor "toekomstbestendig' informatika-materiaal en wil daarmee haar konkurrentievoordeel verder uitbouwen. Volgens de mededeling is de keuze van HP een doorbraak voor dat bedrijf in de financiële sektor. De informatika wordt omgebouwd van louter bancaire verrichtingen naar klantgerichte toepassingen. Eerst komen de bedrijvenkantoren en de vermogensbeheerders aan de beurt, daarna zullen de klassieke kantoren opgefrist worden. KB bouwt een open systeem uit waarin alle soorten financiële produkten terecht kunnen, dus ook spaarbankprodukten en produkten van verzekeraars uit de Almanij-groep.