KB Lux dient klacht in tegen speurders

(tijd) - Kredietbank Luxembourg (KB Lux) diende bij het Brusselse gerecht een klacht in tegen drie inspecteurs van de voormalige gerechtelijke politie en tegen onbekenden. KB Lux beschuldigt hen van vervalsing en valsheid in geschrifte, verduistering en vernietiging van documenten, en heling. De inspecteurs zouden geknoeid hebben met processen-verbaal om gestolen klantenlijsten van KB Lux als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken in het fraudeonderzoek naar de bank.