KB Lux legt mooie resultaten voor

LUXEMBURG (tijd) - Met een winststijging van 11,5 miljard frank sloot KB Lux een schitterend 1996 af. De impact van de 'affaire' bleef beperkt. Ook al omdat de bank driftig groeide tijdens het voorbije boekjaar. Bij de bank zelf bleven de klantendeposito's stabiel, maar dat kan ook liggen aan de voorkeur van de cliënteel om meer met effecten te werken.De bankomgeving in Luxemburg was net als in België gunstig. Een lage rente, een steile rentecurve, een rustige wisselmarkt maakte dat de banken voldoende zuurstof kregen. Door de lage rente werden bovendien meer buitenbalansprodukten verkocht, wat weer goed was voor het commissie-inkomen. Directievoorzitter Wigny ontkende niet dat 'de affaire' de nodige impact had gehad voor zijn Belgische cliënteel, maar weigerde iedere toelichting. Wigny benadrukte dat de bank niet alleen aan private banking deed, maar ook aan kredietverlening en dienstverlening inzake beheer van fondsen voor derden.