KB over verkiezingsaffiches geblokkeerd

BRUSSEL (belga) - FDF-voorzitter Georges Clerfayt zegt dat de regering de efficiëntie van de wet op de verkiezingsuitgaven heeft gesaboteerd door een KB te blokkeren dat nog diende te worden uitgevaardigd met betrekking tot de algemene regels inzake verkiezingsaffichage en de organizatie van autokaravanen. Het KB was klaar, maar de Brusselse partij heeft vernomen dat de regering heeft besloten het te blokkeren. Op het ministerie van binnenlandse zaken wordt gezegd dat de kwestie aan de orde is geweest in de parlementaire kontrolekommissie met betrekking tot de verkiezingsuitgaven. Bij de diskussie over de provinciale reglementeringen is gebleken dat die verschilden naargelang de provincies, waardoor het weinig opportuun leek een algemene reglementering in te stellen. Bovendien hebben de gemeenten de gewoonte om bijzondere maatregelen te nemen, zo zegt men op het kabinet van Tobback. "Nationale' maatregelen kunnen derhalve slechts "minimalistisch' te zijn en betekenen nauwelijks iets.