Advertentie
Advertentie

KB reageert op vonnis in zaak-Van Mierlo-Proost

(tijd) - De kredietlijn van 165 miljoen frank die de Kredietbank toestond aan drukkerij en cartonnagefabriek Van Mierlo-Proost werd niet geopend op 25 september 1996, maar enkel herbevestigd. 'Het is dus niet zo dat de Kredietbank het krediet na amper twee maanden alweer opschortte', zegt Kredietbank-woordvoerder Piet Jaspaert. Hij ontkent ook dat de bank op enige wijze zou aangestuurd hebben op een 'begeleid faillissement' van Van Mierlo-Proost. Volgens onze informatie en berichtgeving (Tijd van 22 januari) zou de Kredietbank dat aan de directie van Van Mierlo-Proost hebben voorgesteld omdat de bank verveeld zat met het kort geding. Daardoor riskeerde de bank aansprakelijk gesteld te worden door de andere schuldeisers van het bedrijf. De KB-woordvoerder ontkent echter deze gang van zaken.