KB-stichting hoopt van regering bijkomende middelen te krijgen

(tijd) - De ministerraad heeft beslist tussen september 1990 en juli 1991 de zestigste verjaardag van de koning en de veertigste verjaardag van zijn bewind te vieren. Die verjaardag zal voor de Koning Boudewijnstichting waarschijnlijk verstrekkende gevolgen hebben. Bij deze gelegenheid zal immers allicht beslist worden de middelen van de stichting te vergroten op voorwaarde dat zij aktiviteiten ontwikkelt met betrekking tot de jeugd en de gemeenschappen. Deze nieuwe impuls beantwoordt duidelijk aan de bezorgdheid die ook uit de koninklijke mededelingen spreekt. Dit schrijft Michel Didisheim, afgevaardigd beheerder van de Koning Boudewijnstichting, in het woord vooraf bij het zopas verschenen jaarverslag 1988 van de stichting.