Advertentie
Advertentie

KB-studie: effektizering maakt kredieten liquide

(tijd) - Effektizering, de Nederlandse term voor "securitisation', slaat op het verpakken van bancaire kredieten in verhandelbare effekten, zoals obligaties en korte-termijnpapier. Deze operatie stelt banken en andere financiële instellingen in staat hun kredietrisico's door te schuiven naar de finale investeerders, met name partikulieren en institutionelen. De Kredietbank besteedt in haar jongste nummer van "Weekberichten' aandacht aan deze effektizering, die haar oorsprong vond in de Verenigde Staten.