Advertentie
Advertentie

KBC bank maakt investerings-kredieten voor KMOs goedkoper

(tijd) - KBC Bank verlaagt vanaf dinsdag haar basistarieven voor investeringskredieten met drie- en vijfjaarlijkse renteherziening. De basistarieven zijn richtinggevend voor nieuwe investeringskredieten voor KMOs. Het tarief voor de formule met driejaarlijkse renteherziening krimpt met 35 basispunten tot 5,75 procent. De formule met vijfjaarlijkse renteherziening wordt 20 basispunten goedkoper tot 6,15 procent. Het tarief voor de formule met tienjaarlijkse renteherziening blijft onveranderd op 6,80 procent. MarktrenteKBC Bank reageert met de goedkopere kredieten op de lagere marktrente op kortere en middellange termijn. Die daalde de jongste maanden fors door de renteverlagingen van de centrale banken. Die willen via hun monetaire versoepelingen vermijden dat de economie in een zware recessie belandt. De vorige keer dat KBC Bank de investeringskredieten goedkoper maakte, dateerde reeds van begin januari. Toen verlaagde de bank het tarief voor de driejaarlijkse renteherziening met 55 basispunten tot 6,10 procent. Het tarief met vijfjaarlijkse herziening daalde toen van 6,80 tot 6,35 procent. Het tarief voor de 10-jaarlijkse renteherziening daalde met 30 basispunten tot 6,80 procent. In september verlaagden verschillende banken nog de tarieven voor kortlopende bedrijfskredieten. De tarieven voor kas-, disconto- en acceptkredieten werden toen 50 basispunten goedkoper. Vaak zijn lagere tarieven voor bedrijfskredieten de voorloper voor goedkopere hypothecaire kredieten. Maar voorlopig zijn er geen tekenen dat de banken op korte termijn hun hypothecaire kredieten aantrekkelijker gaan maken. Op de hypothecaire markt blijft de activiteit overigens aan de kalme kant, meldt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Dat is niet zozeer het gevolg van minder aantrekkelijke tarieven, dan wel van de onzekere economische situatie.