Advertentie
Advertentie

KBC Bank verhoogt rente woningkredieten

(tijd) - KBC Bank deelde mee dat zij vrijdag de rente van sommige woningkredieten verhoogt. Zij is de eerste grote bank die de hypotheekrente verhoogt. Vorige week trokken al enkele kleinere banken de rente op.Bij KBC Bank stijgt de rente voor leningen met jaarlijkse renteherziening van 5,35 procent tot 5,65 procent. De rente voor leningen met driejaarlijkse herziening stijgt van 5,60 tot 6,10 procent en voor leningen met vijfjaarlijkse herziening van 6,05 tot 6,45 procent. Al deze tarieven gelden voor leningen vanaf 25.000 euro met een looptijd van 20 jaar en gedekt door een hypotheek. De rente voor leningen met een vaste rente op 15 en 20 jaar verandert niet.MarktrenteKBC Bank maakt de woningkredieten duurder omdat de marktrente flink is gestegen. Axa Bank, Argenta, Centea en CBHK verhoogden vorige week al hun tarieven. Zij afficheerden begin maart tijdens de bouwbeurs Batibouw zeer concurrentiële tarieven en pasten nadien eerst hun tarieven aan om kredieten zonder winstmarge te vermijden.Als gevolg van Batibouw reageerden alle financiële instellingen met enige vertraging op de rentestijging van begin vorige maand. De langetermijnrente ging naar omhoog als gevolg van toenemende aanwijzingen dat de economie heropleeft. Bovendien valt de inflatie wat hoger uit dan verwacht door de flinke stijging van de olieprijs.De andere grootbanken wachten voorlopig af. Fortis Bank, de marktleider, overweegt een verhoging van de hypotheekrente, maar beslist pas in de komende dagen. De BBL beslist op zijn vroegst begin volgende week. Ook Dexia Bank nam nog geen beslissing.De hogere marktrente leidde niet alleen tot duurdere woningkredieten. Ook de rente van investeringskredieten en kasbons ging de laatste weken omhoog. Sparen brengt dus meer op dan een maand geleden, terwijl ontlenen duurder werd. WV