KBC en BBL houden opties open omtrent autonoom fondsenbeheer

(tijd) - KBC en BBL, de enige twee grootbanken in ons land die hun fondsen- en vermogensbeheer nog niet verzelfstandigd hebben, houden alle opties daaromtrent open. Autonoom beheer is volgens de Commissie voor het Bank-en Financiewezen (CBF) noodzakelijk om belangenvermening te voorkomen tussen financiële instelling en cliënteel. Generale Bank (Fimagen), Artesia (Cordius), Dexia (Dexiam) en Fortis (FIB) werken met een zelfstandige dochter in vermogensbeheer.