Advertentie
Advertentie

KBC en Brusselse coöperanten naar bodemprocedure

BRUSSEL (tijd) - De pleidooien die de advocaten van KBC en van de groep ontevreden Cera-coöperanten maandag hielden voor het Hof van Beroep in Brussel, zetten het brede meningsverschil tussen beide partijen nog extra in de verf. Wat de uitspraak van het Hof de komende dagen ook mag worden, beide partijen zijn duidelijk van plan hun gelijk desnoods via een bodemprocedure af te dwingen. Het conflict zou dus nog voor jaren juridisch getouwtrek kunnen zorgen. De uitspraak van het Hof van Beroep valt ten vroegste morgennamiddag.Advocaat Jean-Marie Nelissen Grade van de KBC-groep besprak twee uur lang de uitspraak van de rechtbank van koophandel om het fusieproces van de KBC-groep te schorsen en noemde die 'onbegrijpelijk' . Hij stond lang stil bij een reeks juridisch-technische aspecten van het vonnis, maar veranderde niets fundamenteels aan de verdedigingslinie van KBC. De groep blijft ervan uitgaan dat de coöperanten van de lokale Cera-kantoren door hun massale ja-stem voor de fusie met Cera Hoofdkantoor ook het vervolg van de fusie hebben goedgekeurd. 'Alle oproepingen, informatiebrochures en agendapunten van de aandeelhoudersvergaderingen lieten daarover geen twijfel bestaan. De coöperanten wisten dat de ketting van ontbindende voorwaarden inhield dat de fusie er ofwel helemaal ofwel helemaal niet kwam. Een nieuwe BAV van Cera Hoofdkantoor waarop alle 500.000 de coöperanten worden uitgenodigd, zou niets veranderen aan hun stemgedrag, maar was en is praktisch gewoon niet haalbaar.' De tegenpartij blijft bij haar stelling dat de rechten van de coöperanten miskend zijn en dat een algemene vergadering van de 500.000 coöperanten zich moet uitspreken over de integratie van Cera in de KBC-groep.