KBC en Petercam: kwalitatief beheer en kwantitatieve analyse

(tijd) - KBC Bank en Petercam Asset Management slepen de Super Tijd Award in de wacht. De prijs beloont de best presterende financiële instelling op een jaar en drie jaar, rekening houdend met de prestaties van de beleggingsfondsen in alle investeringscategorieën. KBC en Petercam puren hun succes uit een combinatie van persoonlijke beheerscapaciteiten en ondersteunende kwantitatieve analyses. Voor de Super Tijd Award komen enkel die financiële instellingen in aanmerking die met hun fondsen in minstens twee derde van de verschillende investeringscategorieën vertegenwoordigd zijn. Per categorie krijgt een instelling een score afhankelijk van de positie van haar fondsen in de categorie. De 20 procent best presterende fondsen per categorie krijgen 32 punten, de daaropvolgende 20 procent 16 punten, vervolgens 8 punten, 4 punten, en de 20 procent slechtst presterende fondsen ten slotte 2 punten. Het komt er dus op aan om zo veel mogelijk punten te scoren.