KBC ontkent dat het klant zwijggeld zou gegeven hebben

(tijd) - De KBC protesteerde gisteren in een mededeling tegen de berichten in enkele Franstalige media als zou een klant van de voormalige Kredietbank 10 miljoen frank (248.000 euro) hebben ontvangen voor het recupereren van bezwarende documenten. De klant zou volgens het gerechtelijk onderzoek betrokken zijn bij BTW-carrousels. De zaak ging eind april aan het rollen toen de speurders van onderzoeksrechter Jean-Claude Leys een huiszoeking doorvoerde in de woning van een beheerder van vennootschappen. Leys onderzoekt of de bank zich niet schuldig maakte aan het opzetten van rug-aan-rugleningen voor haar klanten via KB-Lux. De beheerder werd ervan verdacht via een Brussels KB-filiaal in het begin van de jaren 90 verscheidene tientallen miljoenen uit BTW-carroussels witgewassen te hebben. Tijdens zijn verhoor verklaarde de man dat hij bezwarende documenten tegen de KB via een advocaat van KBC aan de bank bezorgd had, na de betaling van 10 miljoen frank. De advocaat werd geconfronteerd met de beheerder van vennootschappen, die geen kopieën van zijn documenten bijhield. Hij ontkende de aantijgingen. In het kader van deze zaak werd gisteren ook de advocaat van de beheerder van vennootschappen gehoord.