Advertentie
Advertentie

KBC verlaagt prognosegroei

(tijd) - KBC verlaagt zijn groeiraming voor de Belgische economie in 2002 van 1,4 tot 1,2 procent. Intussen zijn de leden van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor hun onderneming, maar pessimistisch over het geheel van de economie.Bart van Craeynest, econoom van KBC, merkt op dat de bedrijfsinvesteringen en consumptie in het tweede kwartaal meer verzwakten dan verwacht. Het derde kwartaal was met een nulgroei van de economie beter. Maar de daling van het vertrouwen en de stijging van de werkloosheid suggereren dat de economische activiteit in het vierde kwartaal sterk daalt. KBC verwacht voor dit jaar 1 procent groei. Een heropleving vanaf de jaarwisseling moet de groei volgend jaar doen toenemen tot 1,2 procent.Voorts voorspelt KBC voor 2001 en 2002 overheidstekorten van respectievelijk 0,2 en 0,4 procent van het bruto binnenlands product. Van Craeynest gelooft dus niet dat de regering erin slaagt begrotingsevenwicht te bereiken. Het aantal werklozen stijgt volgend jaar met gemiddeld 12.000 tot gemiddeld 482.000, hoewel de groei van de beroepsbevolking sterk vertraagt. De inflatie zakt van 2,5 procent in 2001 tot 1,2 procent in 2002VKWOndertussen zegt het VKW dat het collectief pessimisme overdreven lijkt. Slechts een derde van de bedrijfsleiders verwacht een omzetdaling en evenveel een stijging. Drie op de vijf voorspellen een constante of hogere winst. De beoordeling van de hele economie is minder gunstig, want twee derde verwacht een daling van de binnenlandse productie. Ten slotte blijkt het vertrouwen in de Vlaamse en federale regering zoek. De Vlaamse regering haalt nog 52 procent, maar de federale ploeg is met een score van 49 procent gezakt. Vooral de aanpak van de probleemdossiers Sabena en NMBS en het uitblijven van administratieve vereenvoudiging moeten het ontgelden. WV