KBF beperkt beurstoegang van Abelor

(tijd) - Op 24 juli jongstleden hakten de aandeelhouders van Abelor op een buitengewone algemene vergadering belangrijke knopen door. Het kapitaal werd door de uitgifte van 98.370 nieuwe aandelen uitgebreid naar 671.886.000 fr. Het toegestaan kapitaal steeg naar 4,2 miljard. Het ging om de eerste kapitaalverhoging sinds mei 1983. Het totaal aantal aandelen bedroeg door de uitgifte 114.765; na een splitsing in drie klom dat aantal naar 344.295.