Advertentie
Advertentie

KBF stelt normen op voor inzagerecht bij aandelenhandel

(tijd) - De Kommissie voor Bank- en Financiewezen (KBF, voorheen de Bankkommissie) heeft een circulaire gestuurd naar alle financiële tussenpersonen waarin ze de normen vastlegt voor de uitvoering van artikel 28 van de Giga-wet. Dat artikel schrijft voor dat de KBF bij vermoeden van inbreuken op effektentransakties, kan eisen dat de bemiddelaars de namen van hun klanten bekendmaken. De financiële bemiddelaars moeten hun klanten hiervan vooraf op de hoogte brengen.