KBG-week van de rusthuiswerking

(tijd) - De Kristelijke Bond van Gepensioneerden (KBG) organizeert deze dagen de "Week van de Rusthuiswerking'. Tot en met 23 april zullen de KBG-afdelingen meer dan 350 Vlaamse rusthuizen (ongeveer de helft van het totaal aantal) bezoeken om er de bewoners een aangepaste ontspanning te bezorgen. Naar aanleiding van deze rusthuisweek vraagt de KBG ook de aandacht van de beleidsverantwoordelijken voor enkele strukturele problemen van de rusthuisbewoners.