Advertentie
Advertentie

KBS-kommissie pleit voor inkomenspiek tussen 30 en 50 jaar

(tijd) - Omdat een beleid van kinderopvang niet volstaat, moeten er maatregelen komen die het werkende ouders mogelijk maken om een groter deel van hun tijd aan hun kinderen te besteden zonder hun loopbaan te hypotekeren. Werklast en inkomen moeten evenwichtiger over de loopbaan worden gespreid. De inkomenspiek moet tussen dertig en vijftig worden gelegd.Dat is een van de opmerkelijke aanbevelingen die de kommissie 'Samenleving-Onderwijs' van de Koning Boudewijnstichting neerschreef in een rapport over de relatie tussen de samenleving en het onderwijs. Titel van het boek: 'De school staat niet alleen'.