KBs over onafhankelijkheidvan commissaris goedgekeurd

(tijd) - De ministerraad keurde drie koninklijke besluiten (KB) goed die de onafhankelijkheid van de commissaris van een onderneming regelen. De drie KBs vormen het sluitstuk van de wet op deugdelijk bestuur. Naast een lijst van de activiteiten die de commissaris niet tegelijk met zijn mandaat van commissaris mag uitoefenen in een bedrijf, is ook voorzien in de oprichting van een comité voor advies en controle.