Keep it Cool(s)

Nog geen jaar nadat de nationale staat Luik voor 45 miljard zogenaamde niet-rekupereerbare schulden kwijtschold, zit de vurige stede opnieuw tot over de oren in de financiële én politieke moeilijkheden. Er is één groot verschil met een jaar geleden: de staatshervorming. De Luikse problemen zijn nu een louter interne Waalse aangelegenheid, of zouden dit althans moeten zijn.