Kelchtermans en uitgevers sluiten toch nog milieubeleidsovereenkomst

(tijd) - De Vlaamse uitgevers van dag- en weekbladen, tijdschriften en andere periodieke publikaties zullen vóór het einde van het jaar met minister van Leefmilieu Kelchtermans een milieubeleidsovereenkomst sluiten over de recyclage van papier. Toch wil Kelchtermans zijn ontwerp-besluit over de terugnameplicht van papier vandaag laten goedkeuren door de Vlaamse regering. Het zal gelden voor uitgevers die geen milieubeleidsovereenkomst sluiten en voor uitgevers die de overeenkomst niet naleven.Kelchtermans was van plan vorige donderdag een ontwerp-besluit over de terugnameplicht van oud papier ter goedkeuring aan de Vlaamse regering voor te leggen. Hij nam dat initiatief omdat niet alle uitgevers van dagbladen en andere periodieke publikaties bereid waren een vrijwillige milieubeleidsovereenkomst over de recyclage van oud papier te sluiten.