Kelchtermans gaat interkommunales hervormen

(tijd) - Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Theo Kelchtermans bereidt een dekreet voor dat werking van interkommunales dooreen zal schudden. De hervorming is in eerste instantie gericht op een demokratizering, door de greep van de gemeentebesturen op de interkommunales te vergroten. Ook zal de samenwerking tussen interkommunales en overheid worden versterkt.Recent kwamen de interkommunales zwaar onder vuur te liggen. In het zog van de hernieuwde belangstelling voor de provincies werd de interkommunales verweten op ondemokratische wijze de bevoegdheden van de verkozen provincieraad uit te hollen. Daarnaast kwamen de interkommunales in Vlaanderen de jongste tijd regelmatig in aanvaring met de verankeringspolitiek van de Vlaamse regering.