Advertentie
Advertentie

Kelchtermans geeft provincies nog kans met politiek verkozen "voorzitter'

(tijd) - De toekomst zal uitwijzen of de provincies zich zullen profileren als het niveau om de boven-gemeentelijke belangen te behartigen, dan wel of de toekomst eerder ligt in andere samenwerkingsverbanden. Eén voorwaarde daartoe zou kunnen zijn dat de bestendige deputatie niet langer wordt voorgezeten door de niet-verkozen goeverneur, maar door een gedeputeerde die aangewezen is door de politieke bestuursmeerderheid. Dat zei adjunkt-kabinetschef Guido Decoster gisteren in naam van minister Kelchtermans van binnenlandse aangelegenheden over de rol van de Vlaamse provincies na het Sint-Michielsakkoord.