Kelchtermans laat vijf huisvuilovens sluiten

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse minister van Leefmilieu, Theo Kelchtermans (CVP), gaf zijn ambtenaren vrijdag de opdracht de procedure te beginnen voor de onmiddellijke sluiting van de huisvuilverbrandingsovens van Edegem, Wilrijk, Oostende, Sint-Niklaas en Houthalen, die samen bijna een vijfde van de verbrandingscapaciteit vertegenwoordigen. De eerste vier stoten twintigmaal meer dioxine uit dan is toegestaan, de exploitant van de oven van Houthalen heeft nagelaten metingen te doen. De exploitanten van de ovens van Wilrijk en Sint-Niklaas verzetten zich tegen het besluit van Kelchtermans. De sluitingsprocedure duurt enkele weken en laat nog ruimte voor overleg.De Vlaamse milieureglementering (Vlarem II) legt voor de uitstoot van het kankerverwekkende dioxine een strenge norm op, die ook in andere Europese landen van toepassing is. De emissie mag niet meer bedragen dan 0,1 nanogram TEQ per kubieke meter (een nanogram is een miljardste van een gram; TEQ staat voor toxiteitsequivalentiefactor). Voor nieuw te bouwen ovens geldt de norm sinds 1 augustus 1995. Bestaande grotere ovens kregen tot 1 januari 1997 de tijd om een rookgasreinigingsinstallatie te plaatsen en andere saneringsmaatregelen te nemen. Kleinere ovens hebben respijt tot 2001.