Advertentie
Advertentie

Kelchtermans pikt insinuaties in Eurantex-dossier niet meer

(tijd) - De Vlaamse minister Theo Kelchtermans heeft zijn raadsman opdracht gegeven een aantal juridische stappen te ondernemen om een einde te maken aan de onterechte insinuaties die de afgelopen dagen zijn verspreid over zijn rol in het Eurantex-dossier. In een persmededeling nam minister-president Luc van den Brande het dinsdag op voor Kelchtermans. Ook de andere gewezen leden van de toenmalige regering sloten de rangen.Afgelopen week verscheen in Het Volk het bericht dat het Hof van Cassatie een onderzoek had geopend naar de rol die Theo Kelchtermans als minister van Ruimtelijke Ordening in 1993 speelde bij de toekenning van een bouwvergunning aan het textielbedrijf Eurantex, thans Domo-Oudenaarde. Eurantex wilde uitbreiden in waardevol landbouwgebied. Aanvankelijk wou de regering ten behoeve van Eurantex het gewestplan wijzigen, maar Kelchtermans verkoos het zogenaamde minidecreet te gebruiken. Daarmee mocht Eurantex wel bouwen, maar het probleem van de exploitatievergunning was met het minidecreet niet opgelost. En dus werd, vijf dagen na de aflevering van de bouwvergunning, toch beslist het gewestplan te wijzigen. Deze beslissing is inmiddels door de Raad van State vernietigd.