Kelchtermans pleit voor homogene bevoegdheidsverdeling

BRUSSEL (tijd) - In de volgende Vlaamse regering moeten de bevoegdheidspakketten homogeen verdeeld worden. Milieu, ruimtelijke ordening en landschapszorg moeten aan één minister worden toegewezen, zo meent minister Theo Kelchtermans. Eerder verklaarde hij reeds in de volgende regering opnieuw minister voor milieu te willen worden.Volgens Kelchtermans, die in de aftredende Vlaamse regering bevoegd is voor ruimtelijke ordening, binnenlandse zaken en openbare werken, zorgt de huidige bevoegdheidsverdeling voor moeilijkheden. Er is te weinig koherentie in het beleid. De minister pleit dan ook voor een andere taakomschrijving. Zo moeten openbare werken en verkeer opnieuw door één minister worden beheerd. En de minister-president kan beter geen andere bevoegdheden waarnemen. Hij valt dan immers uit zijn rol als scheidsrechter. De diskussie over het Mestaktieplan is daarvan een uitstekend bewijs, aldus nog Kelchtermans. De Limburger vindt wel dat landbouw bij ekonomische zaken moet blijven. De tegenstellingen tussen landbouw en milieu zijn immers te groot.