Kelchtermans port gemeenten aan inspanningen voor selectieve afvalinzameling op te drijven

(tijd) - Met het nieuwe gemeentelijk milieuconvenant, dat hij vandaag ter goedkeuring voorlegt aan de Vlaamse regering, wil minister Theo Kelchtermans (Leefmilieu) de eerstelijnsmilieuzorg in de Vlaamse gemeenten verder uitbouwen en ze aansporen hun inspanningen op te voeren bij de preventie en selectieve inzameling van afval. Voor de gemeenten heeft hij voor de komende drie jaar 2,4 miljard frank subsidie liggen.Met de bedoeling de eerstelijnsmilieuzorg in de gemeenten aan te moedigen en te ondersteunen, voerde de Vlaamse regering eind 1991 het milieuconvenant in. In ruil voor een flinke subsidie van de Vlaamse overheid, engageerden de gemeenten er zich toe mee te werken aan het Vlaams milieu- en natuurbeleid en lokale milieu- en natuurproblemen op te lossen. Het ging om onder meer het opstellen van een milieu- en natuurinventaris, de aanstelling van milieuambtenaren, de organisatie van de selectieve inzameling van huishoudelijk afval en de opmaak van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP). Van de 308 gemeenten hebben er 294 de overeenkomst 1992-1996 ondertekend.