Kelchtermans regelt particuliere arbeidsbemiddeling kaderleden

(tijd) - De Vlaamse regering keurde dinsdag twee besluiten van minister Theo Kelchtermans (Tewerkstelling) goed die het statuut regelen van de particuliere bureaus die arbeidsbemiddeling doen voor 'personen met een hogere functie' (kaderleden en leidinggevenden) en 'schouwspelartiesten'.Arbeidsbemiddeling is in principe het monopolie van de overheid. Dat werd vastgelegd in een federale wet van 1958. Sindsdien is de arbeidsmarkt grondig gewijzigd en zijn particuliere bureaus aan arbeidsbemiddeling gaan doen. Bovendien bleek de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) niet altijd in staat voor bepaalde categorieën van werknemers doelmatig te bemiddelen.