Kelchtermans stelt nieuwe toegangsweg voor om Fenix-projekt vlot te trekken

BRUSSEL/GENK (tijd) - De Vlaamse minister van openbare werken Theo Kelchtermans heeft een voorstel voor een nieuwe toegangsweg voor het Fenix-projekt in Limburg uitgewerkt. Het voorstel zou meer groen sparen en tegelijk goedkoper zijn dan het oorspronkelijke trajekt, aldus Kelchtermans, maar vergt wel een nieuwe aanpassing van het gewestplan. Daarmee trekt Kelchtermans het Fenix-dossier opnieuw vlot. De tegenstanders geven echter niet op. Zo maakte het NCMV gisteren een studie bekend waarin het tewerkstellingseffekt van het projekt geraamd wordt op netto 38 nieuwe arbeidsplaatsen. Eind vorig jaar gaf de Vlaamse regering groen licht voor de wijziging van het gewestplan nodig voor de realizatie van het commercieel-toeristisch projekt op de gewezen mijnterreinen in Genk. Er was echter opnieuw ongerustheid gerezen bij de promotoren van het projekt omtrent de bereidheid van de Vlaamse overheid om Fenix alle slaagkansen te geven. Reden voor de ongerustheid was het uitblijven van een beslissing omtrent het trajekt en de financiering van de noodzakelijke toegangsweg. Daaromtrent had de Vlaamse regering tegen midden dit jaar reeds een mobiliteitsstudie aangekondigd, op basis waarvan het trajekt zou gekozen worden. Maar omtrent die studie bleef het stil.