Kelchtermans werkt aan gewijzigde regelgeving

(tijd) - Minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans is van plan volgend jaar de veertig jaar oude regelgeving over de polders en wateringen te herzien.