Kelchtermans: wijziging van Vlaams waterzuiveringsbeleid noodzakelijk

(tijd/belga) - Een fundamentele beleidsombuiging inzake het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen is noodzakelijk om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Dit blijkt niet enkel uit het zogenaamde Sobemap-rapport maar ook uit het Mina-plan 2000. Dit heeft minister voor leefmilieu Kelchtermans in de kommissie leefmilieu van de Vlaamse raad verklaard. Volgens de minister werd reeds een eerste aanzet daartoe gegeven.