Kelchtermans ziet doorstromingsprojecten als breekijzer

BRUSSEL (tijd/belga) - De doorstromingscontracten zijn een begin, maar ook niet meer. De Vlaamse minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans vindt het onbegrijpelijk dat de non-profit geen gebruik kan maken van het stelsel. Ook voor de sociale werkplaatsen, lokale diensten aan bijvoorbeeld senioren en zelfs de privé-sector moet het 'activeren' van de werkloosheidsvergoedingen mogelijk zijn. De federaal minister van Arbeid Miet Smet zit op een andere golflengte.Een en ander bleek dinsdag op de officiële ondertekening van het samenwerkingsakkoord over de doorstromingsprogramma's tussen de federale overheid en de gewesten. Wie in zo'n doorstromingsprogramma stapt, kan aan de slag in gemeenten, de socio-culturele sector, de milieuzorg... De projecten moeten werklozen de kans geven om werkervaring op te doen, zodat ze weer aantrekkelijk worden voor de arbeidsmarkt. Ze richten zich zowel naar PWA'ers (werklozen die in een gemeentelijke klusjesdienst actief zijn) als naar andere langdurig werklozen en naar bestaansminimumtrekkers. De minister van Arbeid Miet Smet rekent voor dit jaar op 8.000 aanwervingen. De eerste daarvan zouden al rond Pasen kunnen gebeuren.