Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid wil export Turnhoutse KMO's impulsen geven

KASTERLEE (tijd) - Verder kijken dan je neus lang is en exportmarkten uitbouwen, zijn aktiviteiten die voor vele KMO's helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid (KKHN) start deze maand met een ambitieus initiatief om de exportgerichtheid van KMO's in het arrondissement Turnhout aan te zwengelen en om de infrastruktuur van dergelijke bedrijven te verbeteren. Het projekt, dat loopt tot eind 1991, wordt gedragen door een speciaal daarvoor opgerichte organizatie die de naam "Export Kempen' meekreeg. Een team van zes mensen, waaronder drie exportadvizeurs, moet met een budget van circa 45 miljoen frank de hooggespannen verwachtingen inlossen: eind '94 moet de export van het arrondissement met 74,7 miljard frank gestegen zijn. De investeringen moeten tegen dan 2,2 miljard frank hoger liggen en de omzet 131 miljard hoger. Ook zouden er 1.374 extra-banen gecreëerd worden.