Kempense KMOs vragen meer bedrijfsvriendelijke gemeenten

In de Kempen zet men sinds kort ook initiatieven op die de rol van de gemeenten bij het scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat onderzoeken en trachten te optimaliseren. Begin deze zomer pakte de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid in Turnhout uit met een Manifest voor een Bedrijfsvriendelijke Gemeente.