Advertentie
Advertentie

Kempische gemeenten vechten om EG-subsidie voor mestverwerking

BRECHT (tijd) - De landbouwers rond Turnhout en die rond Hoogstraten kampen op dit ogenblik om een voorziene EG-subsidie van ongeveer 200 miljoen fr. voor grensoverschrijdende initiatieven inzake mestverwerking. Het gaat om projekten van respektievelijk 400 en 459 miljoen fr. De toezichtskommissie van de EG voor het Benelux-middengebied besliste gisteren om de subsidie voorlopig nog niet toe te kennen aan het projekt van Turnhout, zodat ook Hoogstraten nog een waterkans maakt om de subsidie in de wacht te slepen.