Kenneth Clarke

Kenneth Clarke, de Britse minister van financiën, verraste dinsdag de financiële markten en de Londense City bij de voorstelling van zijn begroting voor 1994-1995. De uitgaven worden scherper dan verwacht teruggedrongen, waardoor het begrotingstekort terugvalt tot 38 miljard pond tegenover de geschatte 50 miljard voor het lopende jaar 1993-1994. Heel opvallend is Clarkes prognose dat het deficit in 1998-1999 nog amper 2 miljard pond zal bedragen. De begrotingen van defensie, huisvesting,transport en lokale besturen leveren in, terwijl onderwijs en gezondheidszorg meer middelen krijgen. Opvallend is verder de forse verhoging van de luchthaventaks. Sigaretten en alkoholische dranken worden ook duurder. Minder gegoeden krijgen dan weer extra uitkeringen om de BTW-heffing op steenkool en elektriciteit te kompenseren.