Kennis-kloof tussen arme en rijke landen versmalt

PARIJS (reuter) - Volgens het tweejaarlijkse rapport van de Unesco over de globale ontwikkeling van het onderwijs, wordt het aantal mensen dat kan lezen en schrijven steeds groter. De kloof tussen de rijke landen en de ontwikkelingslanden op het gebied van kennis wordt smaller. De meerderheid van de volwassen wereldbevolking met lees- en schrijfvaardigheden woont nu in het Zuiden.