Advertentie
Advertentie

Keramische supergeleiders niet over paard tillen

BOSTON. - De onderzoeksaktiviteit inzake keramische supergeleiding blijft op een zeer hoog peil, daarin geholpen door venture kapitalisten en overheidssteun. Maar de commerciële toepassingen ervan op korte termijn mogen niet overschat worden. Tot nader order zullen de bestaande types niobium-supergeleiders de markt blijven beheersen. Tenzij onderzoekers snel de blijvende technische hinderpalen overwinnen, zal de hoop die in 1987 werd gewekt, plaats maken voor een hele periode van ontgoocheling.