Advertentie
Advertentie

Kerk steekt vermanende vinger op naar Renault

BRUSSEL (belga) - Ook de kerk reageerde woensdag op de sluiting van Renault in Vilvoorde. Dat gebeurde bij monde van Jan de Bie, hulpbisschop, in naam van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Het Vicariaal Beraad van Brussel-Nederlands, het hoogste overlegorgaan van de Brusselse kerk, heeft in brieven aan Dehaene en Van den Brande geprotesteerd tegen de manier waarop de sluiting wordt afgehandeld en heeft zijn medeleven betuigd aan de werknemers van Renault-Vilvoorde.